tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Zajęcia w przedszkolu

Zajęcia podstawoweZajęcia podstawowe prowadzone są tak, aby zrealizować ministerialne programy nauczania i przygotować dzieci do udanego wejścia w etap edukacji wczesnoszkolnej, ale korzystamy również z programów autorskich tworzonych przez naszych nauczycieli, takich jak:

"Mała akademia dobrych manier" - cykl zajęć dotyczący zasad savoir-vivre'u realizowane przy pomocy ćwiczeń praktycznych, zabaw, zagadek, historyjek, zadań indywidualnych i grupowych. Dzięki tym zajęciom dzieci będą umiały: kulturalnie zachować się podczas kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, zachować się stosownie do sytuacji, zachować się w miejscach publicznych takich jak kino, teatr itp., nakryć do stołu, czuć się swobodnie i pewnie w sytuacjach trudnych.

"Odkrywamy świat" - cykl zajęć edukacyjnych przybliżających dzieciom kulturę, sztukę, muzykę, kuchnię oraz różne ciekawostki danego kraju. W czasie zajęć dzieci poprzez zabawę wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym świecie.

"Duże pytania małego człowieka" - cykl zajęć edukacyjnych dotyczący odpowiedzi na nietypowe pytania np.: Jak popcorn nauczył się skakać?, Gdzie rośnie papier?, Dlaczego mydło się pieni? i wiele innych. Podczas zajęć dzieci kształtują nawyk dociekliwości w badaniu otaczającego świata.

Jesteśmy również członkami akcji ogólnopolskich takich jak:
"Akademia Zdrowego Przedszkolaka",
"Kubusiowi Przyjaciele Natury",
"Mamo Tato Wolę Wodę",
"Czyste powietrze wokół nas".

Zajęcia dodatkowe

Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych sprawia, że zabawa łączy się nauką w przyjemny i ciekawy sposób. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez naszych nauczycieli szkolnych, a nie przez firmy zewnętrzne.RYTMIKA

Zajęcia rytmiczne, w których uczestniczą dzieci wpływają na rozwój ich wrażliwości nie tylko muzycznej, pozwalają im na przeżywanie, wyrażanie ruchem treści emocjonalnych, jakie niesie muzyka.


GIMNASTYKA

.


ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM

Zajęcia z komputerem odbywające się w profesjonalnej pracowni komputerowej, poprzez zastosowanie różnorodnych programów multimedialnych uczą dzieci nie tylko obsługi komputera. Zawsze dostosowujemy stopień trudności do możliwości dzieci.


JĘZYK ANGIELSKI

Wiele uwagi poświęcamy na tak ważną w dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego. Już najmłodsze przedszkolaki uczą się poprzez zabawę, piosenki, starsze pracują również z książką.


JĘZYK HISZPAŃSKI

.


LOGOPEDIA

Dbamy także o prawidłowy rozwój mowy dziecka prowadząc zajęcia logopedyczne doskonalące wymowę przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz komputerowych programów logopedycznych na tablicy multimedialnej. Prowadzone są również indywidualne zajęcia korygujące wady wymowy.


JOGA

.


ZAJĘCIA NA BASENIE

Atrakcją naszego przedszkola są zajęcia na basenie. Nauka pływania zapobiega powstawaniu wad postawy i doskonale wpływa na rozwój fizyczny dziecka, a ciekawa forma ćwiczeń zachęca dzieci do pływania i dostarcza wiele radości.


ANALIZA TRANSAKCYJNA

Głównym celem tych zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji społecznych młodszych dzieci w zakresie umiejętności komunikacji, rozpoznawania własnych uczuć i emocji oraz uczuć i emocji innych ludzi (empatia), budowania pozytywnego obrazu siebie, a także umiejętności rozwišzywania problemów. Założenia programu wywodzą się z koncepcji analizy transakcyjnej – jednej ze współczesnych koncepcji terapeutycznych, która znajduje coraz szersze zastosowania w różnych dziedzinach funkcjonowania człowieka, w tym w edukacji i wychowaniu. Autorką programu jest dr Anna Pierzchała, a patronat merytoryczny nad nim pełni Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie.

Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".