PLAN PRACY NAUCZYCIELI
PRZEDSZKOLE „SKRZATY Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

PONIEDZIAŁEK
Wychowawcy: mgr Agnieszka Kalska 07.00-14.00, mgr Karolina Miąsik 08.00-15.00, mgr Urszula Obierak 10.00-16.30

.
KRASNALE
SKRZATY
07.00 – 08.00
Agnieszka Kalska Agnieszka Kalska
08.00 – 09.00
Agnieszka Kalska Karolina Miąsik
09.05 – 09.50
Agnieszka Kalska Karolina Miąsik
10.00 – 10.45
Agnieszka Kalska/Urszula Obierak Katarzyna Lis– JĘZ. ANG.
10.55 – 11.40
Agnieszka Kalska/Urszula Obierak Karolina Miąsik
12.30 – 13.15
Anna Pierzchała - UMP Karolina Miąsik
13.15 – 13.50
Agnieszka Kalska Karolina Miąsik
14.00 – 14.45
Urszula Obierak Karolina Miąsik
14.55 – 15.30
Urszula Obierak Karolina Miąsik/Urszula Obierak
15.30 – 16.30
Urszula Obierak Urszula Obierak

WTOREK
Wychowawcy: mgr Agnieszka Kalska 08.00-15.30, mgr Karolina Miąsik 12.00-16.30, mgr Urszula Obierak 07.00-12.00

.
KRASNALE
SKRZATY
07.00 – 08.00
Urszula Obierak Urszula Obierak
08.00 – 09.00
Agnieszka Kalska Urszula Obierak
09.05 – 09.50
Agnieszka Kalska Urszula Obierak
10.00 – 10.45
Agnieszka Kalska Dariusz Gałka –KOMPUTERY
10.55 – 11.40
Olga Ginalska - RYTMIKA Urszula Obierak
12.00 – 12.45
Izabela Ziółkowska - LOGOPEDIA Karolina Miąsik
13.05 – 13.50
Agnieszka Kalska Izabela Ziółkowska - LOGOPEDIA
14.00 – 14.45
Agnieszka Kalska Karolina Miąsik
14.55 – 15.30
Agnieszka Kalska Karolina Miąsik
15.30 – 16.30
Karolina Miąsik Karolina Miąsik

ŚRODA
Wychowawcy: mgr Agnieszka Kalska 11.00-16.30, mgr Karolina Miąsik 08.00-15.00, mgr Urszula Obierak 07.00-14.00

.
KRASNALE
SKRZATY
07.00 – 08.00
Urszula Obierak Urszula Obierak
08.00 – 09.00
Urszula Obierak Karolina Miąsik
09.05 – 09.50
Urszula Obierak Karolina Miąsik
10.00 – 10.45
Katarzyna Lis– JĘZ. ANG. Paulina Latosińska – JĘZ.HISZP.
10.55 – 11.40
Agnieszka Kalska/ Urszula Obierak Dariusz Gałka –KOMPUTERY
12.00 – 12.45
Agnieszka Kalska/ Urszula Obierak Karolina Miąsik
13.05 – 13.50
Agnieszka Kalska/ Urszula Obierak Karolina Miąsik
14.00 – 14.45
Agnieszka Kalska Karolina Miąsik
14.55 – 15.30
Agnieszka Kalska Agnieszka Kalska
15.30 – 16.30
Agnieszka Kalska Agnieszka Kalska

CZWARTEK
Wychowawcy: mgr Agnieszka Kalska 08.00-15.00, mgr Karolina Miąsik 07.00-11.00, mgr Urszula Obierak 11.00-16.30

.
KRASNALE
SKRZATY
07.00 – 08.00
Karolina Miąsik Karolina Miąsik
08.00 – 09.00
Agnieszka Kalska Karolina Miąsik
09.05 – 09.50
Agnieszka Kalska /Paulina Latosińska Karolina Miąsik
10.00 – 10.45
Justyna Lasoń- GIMNASTYKA Olga Ginalska - RYTMIKA
10.55 – 11.40
Agnieszka Kalska Justyna Lasoń- GIMNASTYKA
12.00 – 12.45
Agnieszka Kalska BASEN
13.05 – 13.50
Agnieszka Kalska Urszula Obierak
14.00 – 14.45
Agnieszka Kalska Urszula Obierak
14.55 – 15.30
Urszula Obierak Urszula Obierak
15.30 – 16.30
Urszula Obierak Urszula Obierak

PIĄTEK
Wychowawcy: mgr Agnieszka Kalska 07.00-11.00, mgr Karolina Miąsik 10.00-16.30, mgr Urszula Obierak 08.00-15.00

.
KRASNALE
SKRZATY
07.00 – 08.00
Agnieszka Kalska Agnieszka Kalska
08.00 – 09.00
Agnieszka Kalska Urszula Obierak
09.05 – 09.50
Agnieszka Kalska Urszula Obierak
10.00 – 10.45
Katarzyna Lis– JĘZ. ANG. Karolina Miąsik
10.55 – 11.40
Paulina Latosińska – JĘZ.HISZP. Katarzyna Lis– JĘZ. ANG.
11.40 – 12.25
Justyna Lasoń- GIMNASTYKA Justyna Lasoń- GIMNASTYKA
12.30 – 13.15
Urszula Obierak Anna Pierzchała - UMP
13.15 – 14.45
Urszula Obierak Karolina Miąsik
14.55 – 15.30
Karolina Miąsik Karolina Miąsik
15.30 – 16.30
Karolina Miąsik Karolina Miąsik